projekt vijolašola


Komu projekt namenjamo:
Vrtci -2 starostna skupina 5+, OŠ 1. triada
Kdo lahko sodeluje:
Vsak vrtec oziroma OŠ , ki se prijavi v projekt in pripravi predstavitveni plakat na določeno temo, ki obravnava stereotipe in spolno neenakost spolov:
Plakat v velikosti 70 x 100 izdelajo otroci ob mentorstvu strokovnih delavcev. Predlagane so teme, ki opredeljujejo značilne stereotipe in predsodke o razlikah med spoloma (barve, oblačila, igrače,
aktivnosti, poklici)
• Izbrani plakati bodo razstavljeni v Hiši otrok in umetnosti v tednu otroka 2018 ob zaključku projekta.

Predstavitev projekta

Projekt predstavimo koordinatorjem kulturno umetnostnih izobraževalnih vsebin in strokovnim delavcem na skupnem izobraževalnem dnevu, ki ga bomo izvedli v torek, 22. maja med 10. in 13. uro v Hiši otrok in umetnosti, Komenskega 9 v Ljubljani :
• Uvodno predavanje (doc. dr. Andreja Hočevar odd. za pedagogiko in andragogiko)
• Dramsko-lutkovna predstava Vijolašola
• Predstavitev projekta in načini vključevanja posameznih vrtcev in šol

Izvedba projekta

Termini: od maja do novembra 2018

Gostovanje predstave Vijolašola po vrtcih in šolah: Izbor 12 vrtcev in šol, ki so se prijavili v projekt.
• Predpriprava in pogovor s koordinatorjem o poteku same prireditve (izbor prostora, starost in število vključenih otrok, priprava učilnic za evalvacijsko delavnico …)
• Izvedba predstave Vijolašola
• Evalvacijske delavnice na temo prepoznavanja stereotipov in predsodkov o neenakosti spolov: pogovor, skupinske socialne igre izbrane glede na starost otrok, ki jih razdelimo v več manjših skupin

Namen projekta je približati problematiko spolnih vlog, pričakovanj družbe o delovanju in obnašanju določenega spola, otrokom od petega do desetega leta. Otroci v tem času najbolj aktivno vstopajo v polje sekundarne socializacije in še niso tako trdno ukalupljeni v svojih prepričanjih, ki jih dobijo tekom primarne socializacije.

Projekt, ki ga izvaja Lutkovno gledališče FRU-FRU, je razdeljen v dva večja programska sklopa.

Prvi je namenjen pedagoškim delavcem, drugi pa otrokom. Prvi del služi kot predpriprava pedagogov, saj jih seznani s projektom in poda smernice, kako učence pripraviti na samo izvedbo projekta. Drugi sklop pa je sama izvedba programa. Šole in vrtci, ki se odločijo za sodelovanje in so izpolnile pogoje za sodelovanje ter so izbrani s strani vodje projekta, bodo deležni brezplačne izvedbe projekta Vijolašola.

Sama izvedba projekta, sklop poimenovan Vijolašola na obisku, bo izveden kot ogled predstave Vijolašola in evalvacijskih delavnic na temo enakosti spolov in prepoznavanja stereotipizacije spolnih vlog.

Vijolašola je dramsko lutkovna predstava, ki na duhovit in otrokom primeren način predstavlja problematiko družbenih stereotipov, določenih s spolom. Predstava pripoveduje o dvojčkih Neži in Anžetu, njunih starših in vsiljevanju ideologije modre in roza barve. Dve barvi, ki otrokom že od rojstva ožita svet odraščanja: svet modrega določa, kaj je primerno za fante, roza pa, kaj je primerno za deklice. Dva svetova sta pri vzgoji otrok v sodobni družbi ločena z ostrimi mejami, ki kažejo na obstoj družbenih stereotipov, prehajanje med svetovoma pa je družbeno nezaželeno. Glavna junaka s pomočjo lastne domišljije počasi spreminjata svet in razmišljanje odraslih ter jih opozarjata na enakost spolov in na svet, kjer ni ostro začrtanih meja o tem, kaj kdo sme in zna početi. Z gledališko predstavo Vijolašola to kompleksno tematiko na razumljiv in duhovit način predstavljamo tudi najmlajšim.

Predstava je nastala po slikanici Rozagroza in Plavalava, ki je izšla v okviru projekta Aktivni.vsi in je dosegljiva vsem vrtcem in knjižnicam. Tako lahko tudi po končani izvedbi projekta zgodbo ponovno prebirajo in predelujejo v okviru pouka.

Projekt podpira: