umetnost – nacin življenja


Umetnost - način življenja

Vzgoja in izobraževanje, tudi na področju kulture, po navadi potekata znotraj točno določenih starostnih skupin – v predšolski vzgoji, posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, na srednji šoli, univerzi in v okviru vseživljenjskega učenja. Posledično prihaja na koncu vsakega obdobja do prekinitev dotedanjega vzgojno-učnega procesa. V novem obdobju se tako proces začne na novo, z novimi metodami, praksami in cilji ter se pravzaprav vzpostavlja na novo.

V konzorciju smo se združili štirje neodvisni izvajalci gledaliških izobraževanj z namenom, da te pregrade presežemo ter ponudimo usklajeno in povezano izobraževanje iz uprizoritvenih umetnosti. Namen je ustvariti proces, ki bo zmanjšal ali celo izničil razlike, poenotil pedagogiko in opolnomočil mentorje, da bo mogoč lahek in zvezen prehod udeležencev med posameznimi učno-vzgojnimi obdobji. Udeleženci, ki se bodo odločili za takšno prehajanje, bodo lahko sledili gledališkemu izobraževanju skozi celotno obdobje šolanja.

Partnerji:

Projekt podpira: